Istorijat

Krenuli smo polako, sa idejom da pospesimo kvalitet usluge u regionu.

Balkan Alliance of Hotel Associations – BAHA, osnovana je na inicijativu Makedonske asocijacije hotela (HOTAM), Udruženja hotelijera Bugarske (BAHA) i Udruženja hotelijera Srbije (HORES) 2005. godine na Ohridu (Makedonija). Idejni tvorac BAHA-e je Dončo Tanevski. Od 2016. godine Beograd je sedište asocijacije. Osnivači Balkanske asocijacije hotelijera su udruženja hotelsko ugostiteljske privrede Makedonije, Srbije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Kasnije se asocijaciji pridružilo i Udruženje kosovskih hotelijera. Asocijacija je nastala kao rezultat težnje hotelijera balkanskih zemalja, da se prevaziđu uži nacionalni interesi, uklone međusobne barijere i obezbedi harmonizacija uslova poslovanja, pre svega u domenu fiskalne politike kako bi se ovaj region adekvatnije
prezentovao i promovisao kao jedinstven turistički prostor na međnarodnoj turističkoj mapi.

Rukovodstvo

Dončo Tanevski

Idejni tvorac

Blagoje Ragin

Predsednik

Krste Blaževski

Potpredsednik

Branko Krivokapić

Sekretar - General

Vizija

Zajednička poslovna mreža hotelijera Balkanske regije

Ciljevi alijanse

Međusobna saradnja

Međusobna saradnja članica regiona radi stvaranja prepoznatljivog proizvoda Balkana, kao jedinstvene turističke destinacije i njegovog adekvatnijeg promovisanja na međunarodnom turističkom tržištu.

Saradnja sa međunarodnim organizacijama i udruženjima

Saradnja sa međunarodnim organizacijama i udruženjima iz oblasti turizma i hoteljerstva radi prenošenja pozitivnih iskustava u svim domenima hotelskog poslovanja.

Zastupanje interesa članova udruženja

Zastupanje interesa svojih članica pred nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Harmonizacija uslova poslovanja

Zastupanje interesa kroz uspostavljanje pravila i standarda u oblasti hoteljerske i ugostititeljske delatnosti donošenjem "Kodeksa profesionalnog ponašanja" i njegovo usklađivanje sa evropskim standardima.

Zaštita životne sredine i orijentacija na održivi razvoj turizma

Zaštita životne sredine i orijentacija na održivi razvoj turizma sa akcentom na prirodni turizam, a posebno turistički resursi, umetničko, arheološko i kulturno - istorijsko nasleđe ovog regiona, pripadaju zajedničkoj baštini čovečanstva i treba ih čuvati, negovati i zaštititi radi ostavštine za buduće generacije. U tom pravcu očuvanje i održavanje prirodne baštine i zalaganje za smanjenje svih vrsta negativnih aktivnosti na životnu sredinu koje prouzrokuje ova delatnost biće osnova svih daljih aktivnosti alijanse.

Organizacija stručnih skupova, seminara i konferencija

Organizacija događaja na teme od interesa za unapređenje kvaliteta u hotelskom poslovanju i saradnja sa naučno - obrazovnim institucijama koje će obezbediti bolju osnovu za kvalitetnijim i sadržajnijim programima različitih vrsta edukacije, obrazovanja i razmene kadrova.

Veća bezbednost turista

Veća bezbednost turista koji posećuju zemlje regiona Balkana, zahtevaju čvrstu saradnju nacionalnih asocijacija hotelijera i vladinih organa zaduženih za turizam i bezbednost.