Ohrid lake, hotels

23 January 2019

2009. godina, Ohrid, Međunarodna konferencija o značaju turizma u Evropi uz učešće Erhada Buseka – Pakt za stabilnost Evrope i dr. Ghassan Aidia, predsednika svetske organizacije IHRA. Pored učešća članova asocijacija BAHA. učestvovale su asocijacije iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Švajcarske.