• 2018 Palić (Vojvodina), Međunarodna konferencija Destinacija kao brend.
  • 2017 Ohrid (Makedonia) i Podgradec (Albanija), Međunarodna konferencija – Destinacija kao brend.
  • 2016 2016 Novi Sad (Srbija), Forum – Turizam kao faktor regionalne saradnje;
  • 2016 Herceg Novi (Crna Gora) i Dubrovnik (Hrvatska), Međunarodna konferencija – Destinacija kao brend
  • 2013 Sofija (Bugarska), Forum o kulturnom turizmu
  • 2012 Burgas (Bugarska), Balkansko takmičenje u kulinarstu
  • 2011 Beograd (Srbija), Svetski Konges hotelijera – IHRA uz učešće od 60 delegacija hotelijera iz čitavog sveta
  • 2009 Ohrid (Makedonija), Međunarodna konferencija o značaju turizma u Evropi uz učešće Erhada Buseka – Pakt za stabilnost Evrope i dr. Ghassan Aidia, predsednikasvetske organizacije IHRA
  • 2008 Tirana (Albanija), Konferencija o balkanskoj saradnji o razmeni informacija u turizmu i usklađivanju hotelijerskih standarda
  • 2007 Albena (Bugarska), Konferencija o održivom razvoju.

11 July 2024
Load More